1.2 Praca w trybie sieciowym

 

 

Moduł harmonogramów w pełni wspiera pracę wielostanowiskową. W takich konfiguracjach edycja cykli harmonogramów jest możliwa na wszystkich stanowiskach. Wszelkie zmiany są natychmiast widoczne w całej sieci stanowisk. Harmonogram jest wykonywany w danym momencie na pojedynczym stanowisku, a w razie wyłączenia tego stanowiska obsługę automatycznie przejmuje inne stanowisko. Rola poszczególnych stanowisk jest niezależnie definiowana dla każdego harmonogramu.