2 Parametryzacja harmonogramów

 

 

Panel definicyjny modułu harmonogramów otwierany jest za pośrednictwem węzła Harmonogramy w panelu eksploratora aplikacji.