3.2 Edycja kategorii dni

 

 

 

Okno edycji kategorii dni służy do definiowania nowych kategorii dni i zmiany zestawu dni wchodzących w skład kategorii dni. Okno może być otwarte poprzez użycie przycisku Edytuj kategorie, umieszczonego w oknie edycji cykli harmonogramu. Okno nie pozwala na zmiany kategorii predefiniowanych.

 

 

 

Rys. Okno edycji kategorii dni.

 

 

Lewa część okna służy do zarządzania kategoriami: ich tworzenia i usuwania. Prawa część służy do określenia zestawu dni wchodzących w skład wybranej kategorii.

 

Możliwe są dwa tryby wyboru dni. W trybie Kalendarz należy kliknąć na numerze dnia, który ma być dołączony (lub usunięty) do kategorii. Dni wchodzące w skład kategorii wyświetlone są wytłuszczoną czcionką.

 

 

 

Rys. Okno edycji kategorii dni - kalendarz.

 

 

 

 

W trybie Tabelka wyświetlana jest lista dni wchodzących w skład kategorii. Przyciski poniżej tabelki służą do dodawania i usuwania dni. Możliwa jest także zmiana wybranej daty - w tym celu należy podwójnie kliknąć w polu, które ma być zmienione.

 


 

Przycisk Wypełnij pozwala jednorazowo dodać do kategorii grupę dni.

 

 

 

Rys. Okno dodawania grupy dni do kategorii.

 

 

W polu Zestaw dat należy wybrać identyfikator jednej z wcześniej utworzonych kategorii. W polach Od i Do należy podać daty graniczne. Po użyciu przycisku Ok do kategorii zostaną dodane wszystkie dni spełniające podane kryteria.