2.2 Definiowanie harmonogramu

 

Zakładka Definicje harmonogramów służy do definiowania harmonogramów.

 

 

Rys. Panel definicyjny modułu harmonogramów - definicje harmonogramów.

 

 

 

Lista z lewej strony panelu wraz z jej paskiem narzędziowym służy do zakładania, usuwania i zarządzania harmonogramami. Kolumna Aktywny określa, czy harmonogram ma być realizowany w trybie wykonywania aplikacji.

 

Prawa część panelu służy do ustawiania parametrów harmonogramu. Podstawowe znaczenie ma wybór typu harmonogramu. Typ Pojedyncza akcja oznacza, że w momentach określonych przez cykl harmonogramu będzie wykonywana akcja operatorska (definiowana w polu Akcja początku) i na tym skończy się obsługa tego cyklu. W przypadku typu Akcje początku i końca, w momentach określonych przez cykl harmonogramu, będzie wykonywana akcja operatorska (definiowana w polu Akcja początku), a następnie po upłynięciu czasu określonego w cyklu wykonana będzie druga, kończąca akcja operatorska (definiowana w polu Akcja końca).

 

W sekcji Definicje parametrów definiowane są opcjonalne parametry harmonogramu. Mechanizm ten pozwala tworzyć harmonogramy, których działanie może być sterowane w definicjach cyklów wykonawczych (w ten sposób każdy cykl może wykonywać akcje harmonogramu w inny sposób). W treści akcji harmonogramu można pobrać wartość parametru przy pomocy funkcji Parameter, np. SetVariable(WTEMP, Parameter(Temperatura).

 

W definicji harmonogramu można podać tylko jedną akcję początku i jedną akcję końca. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania większej liczby operacji, należy użyć akcji operatorskich złożonych ActionSet lub Actions.

 

Zasadniczo, praca harmonogramu jest uzależniona wyłącznie od cykli czasowych. Jeżeli zachodzi konieczność dodatkowych uwarunkowań, to należy te dodatkowe testy zawrzeć bezpośrednio w akcjach operatorskich. Można zastosować akcję operatorską Perform, np. Perform(Variable(WSERVICE)==0, SetVariable(WCONTROL,0), Nothing())

 

 

Konfiguracja roli stanowisk

 

W sekcji Stanowiska należy określić rolę, jaką pełnią poszczególne stanowiska w obsłudze definiowanego harmonogramu. Możliwe są poniższe ustawienia trybu uruchamiania:

 

a) Brak - stanowisko nigdy nie zajmuje się wykonywaniem harmonogramu. Może jednak służyć do definiowania cykli harmonogramów.

b) Lokalnie - stanowisko zawsze zajmuje się wykonywaniem harmonogramu. Ten tryb powinien być wybrany dla tylko jednego stanowiska i nie powinno być wtedy stanowisk pracujących Centralnie.

c) Centralnie - stanowisko może wykonywać harmonogram. Nastąpi automatyczny wybór aktywnego stanowiska z puli wszystkich stanowisk z ustawionym trybem Centralnie.

 

Parametr Priorytet centralny służy do określenia priorytetów wyboru stanowiska wykonującego harmonogram, w sytuacji, gdy kilka stanowisk może objąć taką rolę.