1 Cechy modułu harmonogramów

 

 

Moduł harmonogramów pozwala na zaawansowane planowanie automatycznego wykonywania akcji operatorskich. W pewnym zakresie w swoim działaniu jest zbliżony do modułu terminarza. Podstawowe różnice pomiędzy tymi modułami są następujące:

 

a) Harmonogramy posiadają bogatsze możliwości precyzyjnego określenia momentów wykonania akcji. Terminarz opiera się na stałym cyklu wykonywania.

 

b) Terminarz może synchronizować wykonywanie akcji z zajściem innym warunków niż czasowe (np. konkretną wartością zmiennej procesowej). Harmonogramy nie mają takiej możliwości - aczkolwiek wykonanie akcji może być uzależnione od tego, czy w danym momencie zajdzie pewien warunek.

 

c) Praca harmonogramów może być sterowana przez operatora w trybie wykonywania aplikacji. Moduł terminarza jest całości konfigurowany przez projektanta aplikacji.