8.1 Zmiana wartości właściwości w trybie wykonywania aplikacji

 

Dostępne są dwa mechanizmy zmiany właściwości globalnej w trybie wykonywania aplikacji. Pierwszy z nich polega na zmianie definicji właściwości w komendzie startowej programu. Mechanizm ten pozwala np. uzależnić działanie aplikacji od miejsca jej uruchomienia.

Zmiana właściwości w komendzie startowej polega na umieszczeniu w jej treści deklaracji w postaci:

&nazwa_właściwości=definicja

 

Przykład:

AsixEvo.exe &Department=KJ NrHotelu=04  -as=Terminal -run "c:\asixapp\app1"

W powyższym przykładzie uruchamiana jest aplikacja na stanowisku Terminal. Dodatkowo właściwość globalna Department jest ustawiana na wartość KJ.

Drugim mechanizmem zmiany wartości właściwości jest wykorzystanie akcji operatorskiej SetGlobalProperty. Wszystkie zmiany wartości wykonane przy jej pomocy są zapamiętywane. Po restarcie aplikacji, wartość właściwości zostanie automatycznie ustawiona na podstawie ostatniego wykonania akcji SetGlobalProperty. Powrót do oryginalnej wartości właściwości zdefiniowanej w aplikacji wymaga wykonania akcji ResetGlobalProperty. Zmiany wykonane akcją SetGlobalProperty są ograniczone tylko do stanowiska, na którym akcja została wykonana.