4.7 Zdarzenia osadzonych wzorców

 

Nazwa

Opis

Animacja

Zdarzenie uruchamiane okresowe. Przeznaczone dla celów animacji ruchu wzorca.