4.5 Zdarzenia grup

 

Nazwa

Opis

Animacja

Zdarzenie uruchamiane okresowe. Przeznaczone dla celów animacji ruchu grupy obiektów.