4.3 Zdarzenia diagramów

 

Nazwa

Opis

Otwarcie diagramu

Zdarzenie uruchamiane w momencie otwarcia diagramu. Typowy przykład użycia to utworzenie połączenia do AsBase’a przy pomocy akcji AsbaseOpen.

Zamknięcie diagramu

Zdarzenie uruchamiane w momencie zamknięcia diagramu. Typowy przykład użycia to zamknięcie połączenia do AsBase’a przy pomocy akcji AsbaseClose.