6.1.1 Właściwości podstawowe

 

Grupa właściwości występujących jednokrotnie. Najważniejsza właściwość w tej grupie to Główna zmienna. Ustala ona kontekst obiektu. Przy poprawnej definicji obiektu (użyciu funkcji w wersjach kontekstowych, np. Variable(), lub notacji sufiksowej nazw zmiennych) właściwość pozwala na tworzenie obiektów, które po skopiowaniu można przełączyć na pokazywanie innych danych poprzez zmianę tylko nazwy zmiennej głównej.

Wartości właściwości mogą ulegać dynamicznej zmianie poprzez użycie w ich definicjach wyrażeń i odwołań do elementów, których wartość ulega zmianie.

Przykład:

Właściwość:       Aktywny

Definicja:            = HasRole(DIR)

Status aktywności obiektu zmienia się w zależności od zalogowanego użytkownika.

 

Właściwość:       Dymek

Definicja:            @Description

Tekst wyświetlany w dymku będzie opisem zmiennej głównej obiektu

 

Właściwość:       Wartość obiektu  Miernik

Definicja:            #

Położenie wskazówki obiektu Miernik  będzie zależało od wartości zmiennej głównej obiektu.

 

Właściwość:       Warstwa

Definicja:            =Variable(r1)>0?10:0

Jeżeli wartość zmiennej r1 jest większa od 0, to numer warstwy ustawiany jest na 10. W przeciwnym wypadku jest równy 0. Powyższe wyrażenie pozwala dynamicznie kontrolować przesłanianie się obiektów.