3.1 Właściwości okien

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa okna

Nazwa

Nazwa identyfikująca okno. Pierwszy znak musi być literą, a następne literą, cyfrą lub znakiem _.

Tytuł okna

Tekst

Opis zawartości okna wyświetlany na belce tytułowej

Kolor tła

Kolor

Kolor używany do wyświetlenia tła okna. Ma znaczenie w trybie edycji lub wtedy, gdy obszar okna nie jest całkowicie przykryty panelami.

X

Liczba

Współrzędna X otwarcia okna w trybie wykonawczym wyrażona w pikselach. Współrzędna otwarcia może być zmieniona w akcji operatorskiej otwierającej okno lub wynikać z trybu otwarcia podanego we właściwości Stan początkowy okna.

Y

Liczba

Współrzędna Y otwarcia okna w trybie wykonawczym wyrażona w pikselach. Współrzędna otwarcia może być zmieniona w akcji operatorskiej otwierającej okno lub wynikać z trybu otwarcia podanego we właściwości Stan początkowy okna.

Szerokość

Liczba

Szerokość okna wyrażona w pikselach.

Wysokość

Liczba

Wysokość okna wyrażona w pikselach.

Numer monitora

Liczba

Pozwala wskazać monitor przy otwieraniu okien startowych oraz uruchamianiu okna w domyślnej lokalizacji. Jeżeli właściwość jest zdefiniowana (i większa od 0) oraz monitor istnieje, to współrzędne X i Y są  wyliczane względem wskazanego ekranu.

Menu

Nazwa menu

Opcjonalna nazwa menu używanego w oknie.

Pokazuj belkę tytułu

Logiczna

Określa, czy belka tytułowa okna ma być wyświetlana.

Pokazuj ramkę

Logiczna

Określa, czy ramka wokół okna ma być wyświetlana. Niektóre inne ustawienia mogą również wymusić wyświetlenie ramki.

Stała pozycja

Logiczna

Określa, czy użytkownik może zmienić pozycję okna.

Stałe rozmiary

Logiczna

Określa, czy użytkownik może zmienić rozmiar okna. Nawet jeżeli rozmiar jest zablokowany, to można go zmienić przy pomocy akcji operatorskiej SetWindowSize

Okno narzędziowe

Logiczna

Zmienia wygląd belki tytułowej i jednocześnie blokuje wyświetlanie przycisków systemowych.

Pokazuj przyciski

Logiczna

Blokuje wyświetlanie przycisków systemowych na belce tytułowej.

Przycisk maksymalizacji

Logiczna

Określa, czy na belce tytułowej ma być wyświetlany przycisk maksymalizacji.

Przycisk minimalizacji

Logiczna

Określa, czy na belce tytułowej ma być wyświetlany przycisk minimalizacji.

Zawsze pod spodem

Logiczna

Określa, czy okno jest wyświetlane zawsze pod spodem innych okien (aplikacji Asix.Evo i innych). Zazwyczaj używane dla dużych okien startowych aplikacji. Pozwala  ograniczyć używanie trybu zawsze na wierzchu.

Zawsze na wierzchu

Logiczna

Określa, czy okno jest wyświetlane zawsze nad innymi oknami. Powoduje to, że okno nieaktywne nie będzie przesłaniane. Tryb ten nie należy stosować dla dużych okien bo mogą spowodować niepożądane całkowite zasłonięcie innych okien. Alternatywną metodą  jest stosowanie trybu zawsze pod spodem dla okien startowych.

Stan początkowy okna

Typ wyliczeniowy: Zwykły, Zminimalizowane, Zmaksymalizowane, Środek ekranu, Środek okna wywołującego

Określa tryb otwarcia okna. Tryb zwykły powoduje otwarcie zgodnie z właściwościami X, Y, Szerokość i Wysokość. Tryb zminimalizowany minimalizuje okno, a zmaksymalizowany  powiększa(lub pomniejsza) okno do rozmiaru ekranu. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy aplikacja powinna się automatycznie dopasać do różnych rozdzielczości ekranu. Opcja Środek ekranu wyświetla okno na środku ekranu z zachowaniem oryginalnych rozmiarów, a opcja Środek okna wywołującego wyświetla okno centralnie względem okna nadrzędnego

Autodopasowanie do ekranu

Logiczna

Właściwość wykorzystywana jest w przypadku uruchamiania aplikacji na różnych komputerach z monitorami o różnych rozmiarach. Okno z ustawionym autodopasowaniem, automatycznie zmniejszy swoje rozmiary, jeżeli zostanie otwarte na monitorze , na którym nie zmieści się w całości.

Zachowanie proporcji

Logiczna

Wartość Tak oznacza, że w trakcie zmieniania wielkości okna przez użytkownika, zachowane zostaną oryginalne proporcje rozmiarów

Przezroczystość

Liczba <0,1>

Określa stopień przezroczystości okna w zakresie od 0 do 1. Wartość 1 oznacza okno nieprzezroczyste, wartość 0 oznacza okno całkowicie przezroczyste.

Pokazuj na pasku zadań

Logiczna

Określa, czy informacja o otwartym oknie ma być wyświetlana na pasku zadań.

Zezwolenie na zamykanie

Logiczna

Blokuje użytkownikowi możliwość zamknięcia okna. Okna zablokowane można zamknąć tylko przy pomocy akcji CloseWindow.