5.2 Właściwości menu

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa menu

Nazwa

Nazwa identyfikująca menu. Pierwszy znak musi być literą, a następne literą, cyfrą lub znakiem _.

Kolor czcionki

Kolor

Kolor używany do wyświetlania tekstów w elementach menu.

Kolor tła

Kolor

Kolor tła elementów menu.

Kolor krawędzi

Kolor

Kolor obwódki wokół elementów menu.

Kolor czcionki podświetlenia

Kolor

Kolor elementów menu w momencie ich wybrania.

Kolor tła podświetlenia

Kolor

Kolor tła elementów menu w momencie ich wybrania.

Kolor krawędzi podświetlenia

Kolor

Kolor obwódki wokół elementów menu w momencie ich wybrania.

Czcionka

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania elementów menu.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Rozmiar czcionki

Liczba

Określa rozmiar używanej czcionki.

Dokowanie

Typ wyliczeniowy:

Brak, Do góry, Do dołu, Do lewej, Do prawej

Określa przy której krawędzi okna należy umieścić menu. W przypadku menu kontekstowego obiektów należy stosować tryb Brak.