4.4 Właściwości grup

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa elementu

Nazwa

Nazwa identyfikująca grupę obiektów.

X

Liczba

Współrzędna X pozycji grupy obiektów wyrażona w pikselach, liczona względem lewego górnego narożnika diagramu.

Y

Liczba

Współrzędna Y pozycji grupy obiektów wyrażona w pikselach, liczona względem lewego górnego narożnika diagramu.

Widoczny

Logiczna

Określa, czy grupa obiektów jest widoczna.