5.3  Właściwości elementów menu

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Tekst

Tekst

Tekst wyświetlany w pozycji menu

Nazwa obrazu

Nazwa obrazka

Nazwa obrazka wyświetlanego obok tekstu w pozycji menu.

Umieść po prawej

Logiczna

Określa, czy pozycja menu ma być wyświetlona po prawej stronie menu (u dołu dla menu dokowanych do pionowej krawędzi okna). Właściwość ma znaczenie tylko dla elementów pierwszego poziomu w menu powiązanym z oknem.

Widoczny

Logiczna

Określa, czy element menu ma być widoczny. Z reguły opcja jest wyliczana wyrażeniem uwzględniającym uprawnienia zalogowanego użytkownika lub wartości zmiennych procesowych.

Aktywny

Logiczna

Określa, czy element menu ma być aktywny. Elementy nieaktywne są wyświetlane wyszarzonym kolorem i nie wykonują akcji operatorskich. Z reguły opcja jest wyliczana wyrażeniem uwzględniającym uprawnienia zalogowanego użytkownika lub wartości zmiennych procesowych.

Separator

Logiczna

Określa, czy pozycja menu jest separatorem. Jeżeli tak, to w miejscu pozycji wyświetlana jest tylko linia separująca pozostałe pozycje w menu.

Akcja

Akcja operatorska

Akcja operatorska wykonywana w reakcji na wybranie elementu menu przez użytkownika.