4.1 Właściwości diagramów

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa diagramu

Nazwa

Nazwa identyfikująca diagram. Pierwszy znak musi być literą, a następne literą, cyfrą lub znakiem _.

Opis

Tekst

Opis diagramu o znaczeniu jedynie informacyjnym.

Kolor tła

Kolor

Kolor używany do wypełnienia tła diagramu

Kolor tła

Kolor

Drugi kolor używany do wypełnienia tła diagramu gradientem. Transparent oznacza brak gradientu.

Kierunek gradientu

Wyliczeniowy: Poziomo, Pionowo, Ukośnie w górę, Ukośnie w dół

Pozwala określić kierunek gradientu, jeżeli jest ustawiony kolor gradientu inny niż Transparent.

Obrazek tła

Nazwa obrazka

Nazwa obrazka, który zostanie użyty jako tło diagramu.

Tryb wypełniania obrazu tła

Typ wyliczeniowy: Oryginalny, Kafelki, Wyśrodkowany, Rozciąganie

Sposób wyświetlenia obrazka tła. Tryb oryginalny oznacza wyświetlenie obrazka w oryginalnych rozmiarach w lewym, górnym narożniku diagramu. W trybie kafelek obrazek jest wyświetlany wielokrotnie, tak aby wypełnić cały obszar diagramu. W trybie wyśrodkowania obrazek jest wyświetlany w oryginalnych rozmiarach na środku diagramu. W trybie rozciągania rozmiar obrazka jest dopasowywany do rozmiaru diagramu.

Stała szerokość

Liczba

Początkowa szerokość diagramu wyrażona w pikselach w trybie stałych rozmiarów.

Stała wysokość

Liczba

Początkowa wysokość diagramu wyrażona w pikselach w trybie stałych rozmiarów.

Stałe rozmiary

Logiczna

Określa, czy rozmiary diagramu są niezależne od rozmiaru panelu, w którym został wyświetlony. Wartość Nie oznacza, że diagram jest zawsze rozmiaru panelu – zmiana rozmiaru panelu powoduje przeskalowanie diagramu. Wartość Tak powoduje, że diagram jest wyświetlany zgodnie z rozmiarami podanymi we właściwościach Stała wysokość i Stała szerokość. Jeżeli rozmiar panelu jest mniejszy od rozmiaru diagramu, to zostaną użyte suwaki.

Zezwalaj na powiększanie

Logiczna

Określa, czy w trybie stałych rozmiarów użytkownik może przeskalować wielkość diagramu przy pomocy rolki myszki (przy wciśniętym przycisku Control).