4.2 Rejestry

 

 

Każdy diagram posiada także osobną grupę właściwości ogólnego przeznaczenia zwaną rejestrami. Rejestry nie mają z góry zdefiniowanego znaczenia. Przeznaczone są do centralnego wyliczania wyrażeń, których wartości są następnie wykorzystywane w innych elementach diagramu. Dostęp do wartości rejestrów wykonywany jest za pośrednictwem funkcji Reg i RegStatus.

Użycie rejestrów ma sens wtedy, gdy takie same wyrażenia są wykorzystywane w dużej liczbie miejsc. Upraszcza to konstrukcję diagramu oraz jest wydajność i skraca czas ładowania diagramów.

Standardowo dostępnych jest 10 rejestrów. Ich liczbę można jednak zwiększyć w panelu Ustawienia globalne w zakładce Ustawienia.