5.1 Parametry i kontrola elementów menu

 

Menu kontekstowe może być menu parametryzowanym. Pozwala to używać tego samego menu w wielu miejscach i uzależniać jego działanie od parametrów przekazanych do menu. Ogólne zasady użycia parametrów są identyczne jak dla parametrów diagramów.

W przypadku menu kontekstowego, parametry są do niego przekazywane w momencie wykonania akcji otwarcia menu ShowMenu.

W przypadku menu powiązanego z oknem, przekazanie parametrów odbywa się w momencie każdorazowego wykonania akcji otwarcia diagramu w oknie OpenWindow. Parametry podane w akcji są w pierwszym kroku przekazywane do diagramu, ale jeżeli zachodzi zgodność nazwy dowolnego parametru z nazwą parametru menu powiązanego z oknem, to jest on również przekazywany do menu.

Wygląd menu może być uzależniany od stanu aplikacji. W szczególności  właściwość Widoczny elementu menu pozwala na ukrywanie zbędnych elementów, a właściwość Aktywny kontroluje możliwość wykonania akcji powiązanej z elementem menu. Działanie menu można uzależnić od uprawnień użytkownika:

HasRole(superoperator)

lub od stanu procesu:

                Variable(v1)==0