3 Okna i panele

 

Okno jest podstawowym elementem aplikacji, w ramach którego wyświetlane są diagramy służące do prezentacji stanu kontrolowanego procesu. Większość właściwości okna służy do określenia jego wyglądu i dostępnych funkcji systemowych.

Okno może posiadać własne menu, którego nazwa jest podawane we właściwości Menu. W zależności od sposobu zdefiniowania menu, może się ono wyświetlić wzdłuż dowolnej krawędzi okna.

Każde okno składa się z paneli, w których w trakcie pracy umieszczane są diagramy.  Określenie, które diagramy mają zostać wyświetlone w poszczególnych panelach, odbywa się:

·         na etapie definiowania panelu, we właściwości Domyślny diagram.

·         w trakcie pracy aplikacji w treści akcji operatorskiej  OpenWindow

W trakcie definiowania paneli istotne jest określenie ich rozmiarów, szczególnie w przypadku, gdy projektowane okno ma zezwolenie na zmianę rozmiaru. Panele mogą dostosowywać swój rozmiar do zmienianego rozmiaru okna. Służą do tego właściwości paneli Dokowanie i Zakotwiczenie. Sposób działania tych właściwości najlepiej sprawdzić eksperymentalnie. W przypadku paneli dokowanych istotne znaczenie ma kolejność definiowania paneli.

Okno może zostać otwarte poprzez:

·         zaznaczenie okna jako okna startowego w ustawieniach stanowiska – w tym przypadku okno jest otwierane w trakcie startu aplikacji.

·         użycie akcji OpenWindow

·         użycie akcji OpenDiagram – w tym przypadku tworzone jest tymczasowe okno złożone z pojedynczego panelu wypełniającego całe okno, o rozmiarze dostosowanym do rozmiaru diagramu