6.1 Grupy właściwości

 

Właściwości obiektów są zawsze umieszczone w jakiejś grupie. Istnieją trzy typy grup właściwości opisane w poniższych rozdziałach.