6.1.2 Grupy wielokrotne

 

Grupy wielokrotne właściwości występują tylko w niektórych klasach obiektów, np. Wykres, Tabela zmiennych. Używane są wszędzie tam, gdzie w obiekcie tworzone są pewne powtarzalne elementy. Klasycznym przykładem są definicje wyświetlanych krzywych w obiekcie Wykres.

Rys. Grupy wielokrotne właściwości obiektu.

 

Projektant może utworzyć tylko tyle grup właściwości, ile jest potrzebnych. Każda grupa jest niezależna od pozostałych. Zasady wyliczania wartości są identyczne jak dla właściwości z grupy podstawowej.