1 Wstęp

 

Zadaniem diagramów mapowych GIS jest wyświetlanie elementów na tle map geograficznych. Mapy pochodzą z serwisu OpenStreetMap i mogą być pobierane online z Internetu lub offline z lokalnego bufora uprzednio przygotowanego przez projektanta aplikacji. Na diagramach GIS mogą być nanoszone elementy wizualizacyjne w postaci: znaczników, linii (łamanych), obszarów, tekstów lub obrazków. Filozofia pracy z diagramami GIS odbiega nieco od tej znanej ze zwykłych diagramów. Przede wszystkim nacisk położono na warstwową organizację nanoszonych elementów. Zarówno projektant aplikacji jak i jej użytkownik (operator) mogą swobodnie kontrolować widoczność wybranych warstw diagramu. Istnieje również możliwość automatycznego wypełniania warstw elementami na podstawie danych geograficznych pozyskiwanych z baz MS SQL. Ten typ diagramów umożliwia ustawianie stopnia powiększenia widoku w szerokim zakresie.