2.12 Tworzenie wzorców / Znaczników GIS

 

 

Dla obiektów: Linia, Region, Obrazek i Tekst istnieje możliwość utworzenia wzorcowych zestawień właściwości tych obiektów - tzw. Wzorców GIS. Poza tym, projektant może utworzyć swoje własne indywidualnie zaprojektowane Znaczniki GIS. 

Wzorce GIS tworzone są poleceniem Utwórz zestaw wzorców GIS wywoływanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na węźle Wzorce GIS w eksploratorze aplikacji. Potem, w oknie zakładki Zestaw wzorców GIS Grupa… uruchamianym po wybraniu zestawu wzorców GIS, należy dodać przyciskiem ‘+’ wzorzec, deklarując przy tym typ wzorca (Linia, Region, Obrazek czy Tekst). Okno właściwości wzorca umożliwia zadeklarowanie indywidualnych wartości właściwości wzorcowego obiektu.

Gotowy wzorzec GIS przywoływany jest w polu Nazwa wzorca w oknie właściwości obiektu Linia, Region, Tekst, Obrazek.

 

 

Rysunek. Tworzenie wzorca obiektów GIS.

 

Znaczniki GIS tworzone są poleceniem Utwórz znacznik GIS wywoływanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na węźle Znaczniki GIS w eksploratorze aplikacji. Potem, w oknie zakładki Znacznik GIS… uruchamianym po wybraniu Znacznika GIS, należy zaprojektować wygląd swojego Znacznika.

 

Rysunek. Tworzenie indywidualnego Znacznika GIS.

 

W zakresie projektowania Znacznika GIS projektant ma do dyspozycji zestaw właściwości podstawowych określających: Nazwę znacznika, Dymek, Szerokość, Wysokość i Kolor tła oraz dwa obiekty Prostokąt i Tekst. 

Prostokąt ma możliwość zadeklarowania zmiennej procesowej oraz stanów. Jedną z właściwości stanowych jest możliwość zadeklarowania pliku graficznego, którego zawartość zostanie wyświetlona w ramach Prostokąta. W szczególności, obiekt Prostokąt posiada następujące właściwości:

- Właściwości podstawowe:

                - Nazwa elementu;

                - Główna zmienna;

                - X,Y – współrzędne położenia Prostokąta na obszarze Znacznika GIS;

                - Szerokość / Wysokość – wymiary Prostokąta;

- Właściwości stanowe:

                - Opis stanu;

                - Widoczny – pozwala sterować widocznością obiektu;

                - Kolor – kolor wypełnienia Prostokąta;

                - Kolor otoczki – kolor obramowania Prostokąta;

                - Szerokość otoczki – szerokość linii obramowania Prostokąta; wartość w pikselach;

- Kolor przekreślenia - obiekt jest przekreślony; istnieje możliwość ustawiania koloru tego przekreślenia; kolor ‘Transparentny’ pozwala ukryć przekreślenie;

- Nawa obrazu – pozwala zadeklarować plik graficzny, którego zawartość będzie wyświetlana w ramach obiektu Prostokąt;

- Promień zaokrąglenia – pozwala na efekt zaokrąglonych wierzchołków Prostokąta; im wyższa wartość, tym wierzchołki są bardziej zaokrąglone;

Obiekt Tekst ma następujące właściwości;

- Nazwa elementu;

                - Główna zmienna;

                - X,Y – współrzędne położenia pola Tekstu na obszarze Znacznika GIS;

- Właściwości stanowe:

                - Opis stanu;

                - Widoczny – pozwala sterować widocznością obiektu;

                - Tekst – treść tekstu;

                - Kolor – kolor tekstu;

                - Kolor tła – kolor tła pola tekstu;

- Kolor przekreślenia - obiekt jest przekreślony; istnieje możliwość ustawiania koloru tego przekreślenia; kolor ‘Transparentny’ pozwala ukryć przekreślenie;

- Kolor ramki – kolor ramki okalającej pole tekstu; właściwość można określić, gdy określona jest właściwość Styl ramki;

- Styl ramki – ramka okalająca pole tekstu może być: pojedynczą linią, linią dającą efekt wklęsłego obszaru tekstu lub linią dającą efekt wypukłego obszaru tekstu; tylko dla wariantu ‘pojedyncza linia’ można określić właściwość Kolor ramki;

- Wyrównanie w poziomie – wyrównanie tekstu: do lewej, do prawej wyśrodkowanie;

- Czcionka – określa krój czcionki tekstu;

- Styl czcionki – daje możliwość formatowania tekstu wg stylu: zwykły, pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie;

- Rozmiar czcionki – rozmiar czcionki w pikselach.

 

Rysunek. Przykłady Znaczników GIS.