2.5 Tworzenie i parametryzacja przycisków

 

 

Przyciski stanowią element diagramu GIS i realizują przypisane im akcje operatorskie.

 

Przyciski tworzone są za pomocą przycisku ‘+’ w:

okno właściwości diagramu > zakładka Przyciski > panel Przyciski

Rysunek. Dodawanie przycisku.

 

 

Aby sparametryzować przycisk, należy w oknie właściwości diagramu, na zakładce Przyciski, w panelu Przyciski zaznaczyć wybrany przycisk i ustawić dla niego następujące właściwości:

Tekst – określa tekst wyświetlany na przycisku;

Dymek - deklaruje dymek, który pojawi się w trybie wykonywania aplikacji po najechaniu myszą na przycisk;

Nazwa obrazu – deklaruje obraz, który zostanie załadowany jako tło przycisku;

Akcja – przypisuje akcję; poza standardowymi akcjami istnieje również grupa akcji typowo dedykowanych diagramom GIS – są to akcje, których nazwa zaczyna się od Gis….

Rysunek. Przykład diagramu z Przyciskami.