2.11 Tworzenie i parametryzacja obiektu Obraz

 

 

Obiekt Obraz tworzony jest za pomocą polecenia Obiekty/Obraz wywoływanego z menu podręcznego, rozwijanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy na powierzchni diagramu GIS.

 

Rys. Tworzenie obiektu Obraz.

 

Nazwa warstwy – nazwa warstwy, na której znajduje się obiekt;

Minimalne powiększenie widzialności / Maksymalne powiększenie widzialności – określa minimalny i maksymalny stopień powiększenia obszaru diagramu, od/do którego obiekt jest widzialny.

Szerokość geograficzna góry / Długość geograficzna lewa – współrzędne geograficzne lewego górnego narożnika pola Obrazu;

Szerokość geograficzna dołu / Długość geograficzna prawa – współrzędne geograficzne prawego dolnego narożnika pola Obrazu.

 

Obrazek obiektu deklarowany jest na zakładce Właściwości stanowe okna właściwości obiektu. Na zakładce Właściwości stanowe jest możliwość określenia następujących właściwości w ramach poszczególnych stanów obiektu:

- Opis stanu;

- Widoczny – umożliwia deklarowanie widoczności obiektu;

- Nazwa obrazu – umożliwia deklarowanie pliku graficznego, którego zawartość wyświetlana będzie w ramach obiektu Obraz;