2.2 Tworzenie diagramu

 

Aby utworzyć diagram mapowy GIS, należy w eksploratorze aplikacji kliknąć prawym klawiszem myszy na pozycji Diagramy i z menu podręcznego wybrać polecenie Utwórz diagram.

Na nowym diagramie domyślnie załadowana jest mapa on-line.

 

Rysunek. Tworzenie diagramu GIS.

 

Rysunek. Diagram GIS z domyślną mapą OpenStreetView.