1.2 Podkłady mapowe

 

Diagram może pracować w jednym z trzech trybów: bez mapy w tle, z mapą w tle pobieraną online  z serwerów OSM (OpenStreetMap) lub z mapą w tle pobieraną z lokalnego bufora, w którym zawczasu projektant zapisał wybrane obszary dla określonych stopni powiększenia. Tryb bez mapy OSM w tle może być wykorzystany do projektowania diagramów, niekoniecznie geograficznych, o dużej rozpiętości skali powiększenia. Opcjonalnie można umieścić własne obrazy rastrowe lub wektorowe w jednej z warstw jako tło mapowe. Jeżeli korzystamy z map OSM online lub offline, możliwe jest ich wyświetlenie w trybie kolorowym, w odcieniach szarości lub w trybie negatywu.

 

  

Rysunek. Tryby kolorów mapy: kolorowa, w odcieniach szarości i negatyw.