2.1        Konfiguracja źródła mapy

 

 

Przed przystąpieniem do projektowania diagramów GIS należy w ustawieniach globalnych aplikacji zadeklarować dostawcę map oraz identyfikator klienta usługi GIS.

Asix.Evo.exe > Ustawienia globalne > Ustawienia > Ustawienia map:

Dostawca map – źródło map wykorzystywanych przez diagramy GIS; domyślnie diagramy pracują na darmowej i ogólnodostępnej mapie OpenStreetView;

Id Klienta usługi GIS – identyfikator klienta wymagany przez serwery map do pobrania mapy.

 

Rysunek. Deklaracja źródła map.