1.3 Elementy wizualizacyjne

 

Projektant aplikacji ma do dyspozycji pięć rodzajów obiektów wizualizacyjnych, które może umieścić na diagramach GIS:

1.       Linia - skalowalny obiekt wierzchołkowy reprezentujący łamaną linię 

2.       Region - skalowalny obiekt wierzchołkowy reprezentujący obszar

3.       Tekst - skalowalny obiekt wyświetlający statyczne lub dynamiczne napisy

4.       Znacznik - obiekt punktowy o rozmiarze niezależnym od skali

5.       Obraz - skalowalny obiekt prostokątny służący do wyświetlania dowolnego obrazu rastrowego lub wektorowego

Obiekty mogą mieć ustawione zakresy widzialności względem powiększenia diagramu, komunikat wyświetlany w dymku oraz można im przypisać akcje wykonywane po ich kliknięciu lewym lub prawym klawiszem myszy.

Obiekty typu Region, Linia i Tekst mogą posiadać indywidualne ustawienia sposobu wyświetlania i zachowania lub pobierać te ustawienia ze zdefiniowanych w aplikacji wzorców. Wzorce GIS pełnią rolę definiowanych przez projektanta zestawów właściwości i sposobów interakcji obiektów. Są przydatne, gdy chcemy wiele obiektów skonfigurować w podobny, powtarzalny sposób. Dzięki nim, gdy zachodzi potrzeba zmiany cech wielu obiektów, nie trzeba tego konfigurować wielokrotnie dla każdego obiektu, wystarczy odpowiednie zmiany wprowadzić we wzorcu. Opcjonalnie wzorce mogą posiadać parametry.

Obiekt typu Znacznik domyślnie wyświetlany jest jako kropka o określonym rozmiarze i kolorze, ale można mu nadać dowolny wygląd zdefiniowany przez projektanta aplikacji. Znaczniki, podobnie jak Linie i Regiony, również mogą korzystać ze wzorców, z tym że dodatkowo taki wzorzec Znacznika umożliwia jego graficzne zaprojektowanie. Zdefiniowane i nazwane wzorce Znaczników również mogą posiadać dowolne parametry.