1.1 Diagramy GIS

 

Diagramy GIS wykorzystują współrzędne geograficzne w systemie odniesienia WGS 84 (GPS) - a więc obszar roboczy jest ograniczony współrzędnymi z zakresu -180.0 do 180.0 stopni długości geograficznej (odpowiednik współrzędnych X) oraz -90.0 do 90.0 stopni szerokości geograficznej (odpowiednik współrzędnych Y), przy czym precyzja lokalizacji elementów wynika z precyzji liczb zmiennoprzecinkowych typu Double.  Powiększenie diagramu (mapy) można zmieniać w zakresie od 2 do 25 w skali wykładniczej, ale istnieje możliwość narzucenia ograniczenia tych wartości do wskazanego zakresu. Skalowanie i pozycjonowanie widoku odbywa się za pomocą myszy lub można ustawić wskazane powiększenie i lokalizację za pomocą dedykowanych akcji operatorskich. Diagram umożliwia również skonfigurowanie kilku własnych przycisków wyświetlanych przy jednej z krawędzi i przypisanie im dowolnych akcji operatorskich.