2.14 Deklarowanie map offline

 

 

Praca z podkładami mapowymi możliwa jest również w trybie offline. W tym celu należy zapisać w aplikacji widoki mapy, które wykorzystywane będą podczas pracy z aplikacją bez dostępu do Internetu. Służy do tego okno ‘Zarządzanie mapami offline’ wywoływane za pomocą polecenia Zarządzanie mapami z menu głównego Narzędzia. W oknie należy ustawić i powiększyć obszar mapy do pożądanej skali i zapisać ten fragment poleceniem Pobierz widzialny obszar mapy. Na tym etapie należy przewidzieć potencjalne obszary, które będą oglądane na diagramach GIS aplikacji i pobrać je wszystkie. W przeciwnym razie, jeśli nie zostaną pobrane obszary w dużym powiększeniu, a końcowy użytkownik aplikacji będzie próbował powiększyć mapę z pobranych fragmentów o mniejszym stopniu powiększenia – zamiast poprawnego widoku zostanie mu wyświetlony obszar o niższym stopniu powiększenia, rozciągnięty do większych rozmiarów (powstanie efekt widocznych pikseli).

 

Rysunek. Okno zarządzania mapami offline.