2.3 Definiowanie właściwości podstawowych diagramu

 

 

 

Właściwości podstawowe diagramu mapowego GIS:

Tryb mapy – offline lub online; wartość domyślna: online; zastosowanie map offline wymaga pobrania ich przez projektanta za pomocą okna ‘Zarządzanie mapami offline’ (patrz: rozdział 2.14. Deklarowanie map offline).

Tryb wyświetlania – zwykły, skala szarości lub negatyw;

Minimalne powiększenie / Maksymalne powiększenie – umożliwia ograniczenie możliwych stopni  powiększeani diagramu/mapy;

Domyślne powiększenie – początkowy stopień powiększenia w skali od 2 do 25 ustawiany przy otwieraniu diagramu (w zakresie 2-25 każde kolejne powiększenie powoduje dwukrotne powiększenie (x2)  widocznych na mapie elementów i jednocześnie dwukrotne zmniejszenie (÷2) wielkości (długości i szerokości) widocznego kawałka mapy);

Min. długość georgraficzna / Max. długość geograficzna / Min. szerokość geograficzna / Max. szerokość geograficzna -  parametry określają zakres możliwych do wyświetlenia na diagramie współrzędnych geograficznych;

Domyślna długość geograficzna / Domyślna szerokość geograficzna – domyślne współrzędne geograficzne środka wyświetlanego obszaru mapy ustawiane przy otwieraniu diagramu – domyślne wartości te ustawione są na: 47°N, 11°E (47° szerokości geograficznej północnej i 11° długości geograficznej wschodniej);

Pokazuj środek mapy – załącza znacznik (w kształcie krzyżyka) środka mapy; domyślnie: nie; w trakcie powiększania/pomniejszania obszaru mapy punkt, w którym zostaje umieszczony kursor, staje się automatycznie środkiem powiększonego/pomniejszonego obszaru mapy;

Kolor środka mapy – definiuje kolor znacznika środka mapy; dostępne są predefiniowane kolory lub możliwość pobrania próbnikiem dowolnego koloru z ekranu monitora;

Pokazuj pasek narzędziowy – opcja decyduje o tym, czy operator będzie widział pasek narzędziowy na diagramie; domyślnie pasek jest dostępny dla operatora; niezależnie od ustawienia parametru pasek jest zawsze widoczny w trybie projektowania aplikacji; pasek narzędziowy obejmuje:

- przycisk Warstwy, który rozwija okno ze zdefiniowanymi warstwami;

- informację na temat stopnia powiększenia mapy;

- szerokość i długość geograficzną  środka mapy;

Kolor tła – kolor tła diagramu;

Położenie przycisków – określa położenie przycisków na mapie: brak – brak przycisków, do góry, do dołu, do lewej, do prawej;

Szerokość/wysokość przycisków – definiuje wielkość przycisków (w pikselach) na mapie;

Kolor przycisków – definiuje kolor przycisków na mapie;

Kolor tekstu przycisków – definiuje kolor tekstu wyświetlanego na przyciskach na mapie;

Czcionka przycisków – definiuje krój czcionki tekstu wyświetlanego na przyciskach na mapie.

Rozmiar czcionki przycisków – definiuje rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego na przyciskach na mapie;

Styl czcionki przycisków – definiuje styl (zwykły, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie) czcionki tekstu wyświetlanego na przyciskach na mapie;

Przejrzystość przycisków – definiuje stopień transparentności przycisków – w skali od 0 do 1, gdzie 0 oznacza całkowitą przeźroczystość a 1 całkowite krycie.