2.3 Zarządzanie opublikowanymi aplikacjami VirtualUI

 

Okno zarządzania opublikowanymi aplikacjami Asix.Evo w usłudze VirtualUI można wywołać w Asix.Evo z menu Plik > Zarządzaj opublikowanymi aplikacjami VirtualUI.

 

Rys. Okno zarządzania opublikowanymi aplikacjami VirtualUI.

 

Okno pozwala przeglądać opublikowane aplikacje, usunąć wybraną aplikacje oraz uruchomić menadżera serwera VirtualUI.