1.3 Zarządzanie opublikowanymi aplikacjami

 

Okno zarządzania opublikowanymi aplikacjami Asix.Evo na IIS można wywołać w Asix.Evo z menu Plik  > Zarządzaj opublikowanymi aplikacjami WWW.

 

Rys. Okno zarządzania opublikowanymi aplikacjami na IIS.

 

Okno pozwala przeglądać opublikowane aplikacje, usunąć wybraną aplikacje oraz aktualizować lub wyczyścić listę opublikowanych aplikacji, wyświetlaną na stronie głównej EvoNet.