1.4 Zarządzanie licencjami Asix4www i rezerwacja licencji

 

Informacje o aktywnych w danej chwili licencjach Asix4www można wyświetlić w przeglądarce wpisując adres http://<ADRES_SERWERA>/EvoNet/clientsinfo.aspx lub korzystając z okna konfiguratora usługi licencyjnej na serwerze.

Okno konfiguratora usługi licencyjnej można wywołać na serwerze w Asix.Evo z menu Narzędzia > Ustawienia usługi licencyjnej AsixServices.

 

Rys. Konfigurator usługi licencyjnej AsixSevices – Podgląd aktywnych klientów.

 

Okno to pozwala w pierwszej zakładce  podejrzeć wszystkie aktywne w danym momencie licencje WWW oraz uzyskać informacje szczegółowe między innymi o tym, kto i z jakiego komputera z nich korzysta, jakiego rodzaju jest to klient, jaki typ licencji posiada (Pro lub Lite).

 

Rys. Konfigurator usługi licencyjnej AsixSevices – Rezerwacja licencji WWW.

 

W drugiej zakładce okna można zarządzać rezerwacjami licencji Asix4www. Aby skonfigurować rezerwacje licencji dla wskazanego komputera, należy dodać nowy wiersz w tabeli, podając odpowiednie adresy komputera klienta. Można też dodać aktualnie połączonego klienta z pierwszej zakładki za pomocą przycisku Dodaj do zarezerwowanych. Jeżeli w danym wierszu mamy zaznaczoną opcję Rezerwacja licencji, to dla danego klienta zawsze będzie zarezerwowana spośród dostępnych jedna licencja wybranego typu Pro lub Lite i unikniemy w ten sposób ryzyka, że braknie dla niego wolnych licencji. Spowoduje to jednak, że taka licencja nie będzie dostępna dla innych klientów, nawet gdy klient z rezerwacją nie używa jej w danej chwili. Poniżej tabeli znajduje się pole umożliwiające wybór sposobu traktowania klientów WWW spoza listy:

a)      'Brak restrykcji' - oznacza, że dowolny klient, którego nie ma na liście, będzie mógł się podłączyć i zająć licencję - o ile jakaś jest dostępna;

b)      'Odmowa dostępu' - oznacza, że żaden klient, którego nie ma na liście, nie będzie mógł skorzystać z żadnej licencji WWW - nawet jeżeli jeszcze są one dostępne. Ci klienci z listy, którzy mają zaznaczoną opcję Rezerwacja licencji, mają zawsze zagwarantowaną licencję, a pozostali na liście korzystają z puli dostępnych pozostałych licencji;

c)       'Tylko tryb ’Lite’' - oznacza, że klienci spoza listy będą mogli się połączyć tylko w trybie licencji Lite.