2.2 Uruchomienie aplikacji VirtualUI w przeglądarce

 

Do uruchomienia aplikacji Asix.Evo w wersji WWW opublikowanej za pośrednictwem VirtualUI wymagana jest dowolna przeglądarka, obsługująca HTML5 i pracująca na dowolnym systemie operacyjnym.

Uruchamiamy stronę główną Asixa.Evo z danego serwera, wpisując w przeglądarce Internet Explorer adres http://<ADRES_SERWERA>:<PORT>, gdzie <ADRES_SERWERA> jest fizycznym adresem IP lub nazwą serwera, na którym opublikowano aplikację, a <PORT> numerem portu usługi VirtualUI. W przeglądarce wyświetli się strona główna usługi, zawierająca ikonki opublikowanych aplikacji. Po kliknięciu w jedną z ikonek załaduje się wewnątrz przeglądarki wybrana aplikacja.

 

 Rys. Okno strony głównej serwera aplikacji przeglądarkowych VirtualUI.