2.1 Przygotowanie i publikowanie aplikacji VirtualUI na serwerze

 

Aby możliwe było opublikowanie aplikacji Asix.Evo, należy wcześniej zainstalować na komputerze, mającym pełnić rolę serwera, oprogramowanie Thinfinity VirtualUI firmy Cybele Software oraz zakupić odpowiednią licencję, zależnie od liczby równoczesnych klientów WWW lub aktywować okresową licencję demonstracyjną.

Po zainstalowaniu oprogramowania VirtualUI można dokonać niezbędnych ustawień za pomocą narzędzia Thinfinity VirtualUI Server Manager. Pozwala ono zdefiniować port, na którym będzie dostępna usługa (domyślnie 6580), wybrać tryb HTTPlub HTTPS, aktywować licencje i zarządzać opublikowanymi aplikacjami, a także skonfigurować użytkowników, prawa dostępu i uprawnienia. Zalecamy utworzenie w systemie Windows specjalnego osobnego użytkownika z uprawnieniami Administratora i skonfigurowanie go jako głównego użytkownika usługi VirtualUI.

W Asix.Evo publikować można tylko stanowiska Asix.Evo typu ”Terminal” lub „Terminal WWW”, więc należy się upewnić przed publikowaniem, czy posiadamy przynajmniej jedno takie zdefiniowane w aplikacji. Jeżeli nie posiadamy stanowiska typu „Terminal” lub „Terminal WWW”, to należy takie utworzyć i skonfigurować mu niezbędne startowe okna, startowe bazy definicji zmiennych, w niezbędnych kanałach i archiwach ustawić drajwery Network, a w systemie alarmów nadać rolę terminala.

Kolejnym krokiem jest opublikowanie aplikacji. Do publikacji aplikacji używana jest komenda Publikuj VirtualUI… z menu Plik, która spowoduje pojawienie się okna publikowania.

Rys. Okno publikowania aplikacji WWW na VirtualUI.

 

W oknie publikowania niezbędne jest wybranie nazwy terminala spośród dostępnych w aplikacji stanowisk typu „Terminal” lub „Terminal WWW” oraz podanie nazwy publikowanej aplikacji.

Po skonfigurowaniu powyższych opcji można dokonać właściwej publikacji aplikacji poprzez wciśnięcie przycisku Publikuj…. Publikowanie aplikacji w usłudze VirtualUI wymaga uprawnień administracyjnych do komputera, więc pojawi się odpowiedni monit systemowy, umożliwiający potwierdzenie takich uprawnień.

Po udanym opublikowaniu powinniśmy otrzymać na koniec okienko z propozycją testowego uruchomienia aplikacji w przeglądarce.