2 Aplikacje WWW HTML5 w technologii VirtualUI

 

Oprogramowanie VirtualUI jest usługą systemu Windows, która pozwala uruchamiać specjalnie przystosowane do tego celu aplikacje w taki sposób, że jako procesy fizycznie działają na serwerze, ale ich interfejs (GUI) jest dostępny zdalnie poprzez przeglądarki internetowe. Wewnątrz okna przeglądarki można pracować z oknami aplikacji, tak jakby były to zwykłe okna uruchamiane lokalnie na komputerze. Główne różnice pomiędzy zwykła stacjonarną aplikacją a aplikacją uruchamianą zdalnie w przeglądarce poprzez VirtualUI polegają na tym, że trochę inaczej wyglądają operacje interaktywnego wyboru, odczytu i zapisu plików oraz drukowania. Ponieważ aplikacja fizycznie pracuje na serwerze a nie na komputerze klienta przeglądarkowego, to wszelkie operacje plikowe odbywają się za pośrednictwem przeglądarki i polegają na pobieraniu (download) lub wgrywaniu (upload) plików na serwer. Ten sposób uruchamiania aplikacji powoduje dodatkowo, że serwer, na którym ma pracować usługa VirtualUI, musi spełniać pewne minimalne wymagania wydajnościowe w zakresie dostępnej pamięci RAM - jak liczby rdzeni CPU i zależą one głównie od maksymalnej liczby równocześnie pracujących zdalnie klientów przeglądarkowych. Bezpiecznie jest założyć, że wymagania te są zbliżone do wymagań, jakie postawilibyśmy komputerowi przeznaczonemu na serwer zdalnych sesji RDP uruchamiających aplikacje terminalowe Asix.Evo, czyli minimum 1 lub nawet 2GB pamięci RAM oraz 1 lub dwa rdzenie CPU na pojedynczą zdalna sesję. W razie konieczności można zainstalować usługę Virtual UI na kilku serwerach i skonfigurować tak, aby dokonywała balansowania obciążeń serwerów, czyli automatycznie decydowała, na którym z dostępnych serwerów uruchamiać procesy nowych klientów.