1 Wstęp

 

Moduł Alertera Asixa.Evo służy do wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości email lub SMS. Powiadomienia mogą być wysyłane automatycznie przez system alarmów, jeżeli dla określonych alarmów Asix.Evo zostaną zdefiniowani adresaci alertów. Możliwe jest także wysyłanie alertów za pomocą skryptów Asix.Evo.

Alerter może pracować jako samodzielny zintegrowany moduł Asixa Evo albo Asix.Evo może korzystać z programu AsAlert pracującego niezależnie na lokalnym lub zdalnym komputerze. Ta druga możliwość dotyczy raczej starszych aplikacji, w których chcemy zachować kompatybilność z poprzednimi wersjami Asix. Od wersji 11 pakietu Asix dostępny jest zintegrowany z Asix.Evo wewnętrzny moduł Alertera i zaleca się jego stosowanie.

Odbiorcami powiadomień zintegrowanego Alertera mogą być bezpośrednio użytkownicy zdefiniowani w systemie zabezpieczeń oraz  grupy użytkowników określone za pomocą ról systemu zabezpieczeń. Możliwe jest także wysyłanie powiadomień za pośrednictwem harmonogramów Alertera. Harmonogramy pozwalają rozsyłać powiadomienia do różnych użytkowników lub grup w zależności od daty lub pory dnia.

Jeżeli Asix.Evo korzysta z programu AsAlert, to wtedy odbiorców, grupy adresatów, harmonogramy i inne ustawienia należy skonfigurować w programie AsAlert.

Do działania modułu Alertera niezbędne jest dokupienie do Asix odpowiedniej licencji: