4 Współpraca ze skryptami

 

 

Współpraca Alertera ze skryptami Asix.Evo została opisana w dokumentacji w rozdziale Skrypty > Model obiektowy skryptów > Klasa AsalertAccess.