3 Współpraca z systemem alarmów

 

Współpraca Alertera z systemem alarmów Asix.Evo została opisana w dokumentacji w rozdziale  System alarmów > Współpraca z AsAlert.