2.4 Ustawienia harmonogramów

 

 

Oprócz bezpośrednich użytkowników i ról, adresatami alertów mogą być też harmonogramy Alertera. Harmonogramy pozwalają wysyłać powiadomienia do różnych odbiorców, zależnie od pory dnia lub daty. Mogą być przydatne miedzy innymi przy zmianowym systemie pracy.

 

Rys. Panel ustawień harmonogramów.

 

Klikając w przycisk ‘+’ na dolnej belce listy harmonogramów Alertera lub wybierając z menu kontekstowego opcję ‘Dodaj harmonogram’, możemy zdefiniować nowy harmonogram, podając jego nazwę oraz definiując typ. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje harmonogramów: