2.2 Ustawienia email

 

 

Panel ustawień email pozwala zdefiniować parametry konta i serwera poczty email, które będą używane przez moduł Alertera do wysyłania powiadomień email.

 

Rys. Panel ustawień email.

 

Jeżeli serwer Alertera ma wysyłać powiadomienia email do użytkowników, którzy mają zdefiniowany adres email, to należy włączyć opcję Wysyłaj wiadomości email oraz skonfigurować niezbędne ustawienia konta i serwera poczty email, w szczególności adres serwera i port oraz adres email.