2.3 Ustawienia SMS

 

 

Aby możliwe było wysyłanie powiadomień SMS, konieczne jest posiadanie i podłączenie modemu. Serwer Alertera może komunikować się z modemem albo za pomocą portu szeregowego albo sieciowo za pomocą protokołu Telnet.

 

Rys. Panel ustawień SMS.

 

 

Jeżeli serwer Alertera ma wysyłać powiadomienia SMS do użytkowników, którzy mają zdefiniowany numer telefonu, to należy włączyć opcję Wysyłaj wiadomości SMS oraz skonfigurować niezbędne ustawienia komunikacji z modemem:

Ponadto można sparametryzować pewne dodatkowe ogólne ustawienia powiadomień SMS: