2 Konfiguracja

 

 

Ustawienia modułu Alertera są dostępne w panelu Eksploratora aplikacji w sekcji Alerter.