ZoomOut

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje pomniejszenie skalowanego diagramu o  zadaną wartość procentową względem aktualnego stanu.

Składnia

ZoomOut (nazwa_okna,  nazwa_panelu, stopień_przeskalowania)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, którego akcja dotyczy. Może być pusta, a wtedy okno będące obiektem akcji ustalane jest na podstawie kontekstu użycia.

nazwa_panelu

Nazwa panelu, w którym aktualnie otwarty diagram zostanie przeskalowany. Może być pusta, a wtedy panel będący obiektem akcji ustalany jest na podstawie kontekstu użycia.

stopień_przeskalowania

Procentowa wartość pomniejszenia diagramu w stosunku do jego wielkości aktualnej, np. wartość 10 oznacza pomniejszenie diagramu o 10%.

   Zobacz też

- akcja Zoom, akcja ZoomIn