Zoom

 

Przeznaczenie

Akcja ustawia stopień skalowania diagramu na wybraną wartość procentową względem wielkości początkowej diagramu.

Składnia

Zoom (nazwa_okna,  nazwa_panelu, stopień_przeskalowania)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, którego akcja dotyczy. Może być pusta, a wtedy okno będące obiektem akcji ustalane jest na podstawie kontekstu użycia.

nazwa_panelu

Nazwa panelu, w którym aktualnie otwarty diagram zostanie przeskalowany. Może być pusta, a wtedy panel będący obiektem akcji ustalany jest na podstawie kontekstu użycia.

Stopień_przeskalowania

Bezwzględna procentowa wartość przeskalowania diagramu w stosunku do jego wielkości początkowej. Wartość 100 oznacza powrót do początkowej wielkości diagramu.

Przykłady

Zoom ( null, schemat, 150)

Diagram znajdujący się w panelu Schemat  bieżącego okna zostanie przeskalowany do 150% jest wielkości początkowej.

 

   Zobacz też

- akcja ZoomIn, akcja ZoomOut