VariableInfo

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na wyświetlenie okienka informacyjnego dotyczącego wskazanej zmiennej. Możliwe jest określenie nazw atrybutów, których wartości  zostaną pokazane.

 

Składnia

VariableInfo(nazwa zmiennej, lista_atrybutów)

 

Parametry

nazwa_zmiennej

Nazwa zmiennej procesowej, dla której należy wyświetlić okienko informacyjne. Pusta nazwa oznacza użycie zmiennej głównej obiektu wynikającego z kontekstu użycia akcji. Możliwa jest notacja sufiksowa nazwy zmiennej względem zmiennej głównej obiektu wynikającego z kontekstu.

lista_atrybutów

Lista nazw atrybutów zmiennej rozdzielonych znakami przecinka. Parametr określa, które atrybuty zmiennej należy wyświetlić w okienku informacyjnym. Pusta lista atrybutów oznacza wyświetlenie wszystkich atrybutów.

Preferowaną metodą określenia listy atrybutów jest wykorzystanie właściwości globalnej typu Zestaw atrybutów. Pozwala to jednokrotnie zdefiniować listę, a następnie zastosować ją we wszystkich wywołaniach akcji VariableInfo, używając funkcji Property.

Przykłady

VariableInfo ("", Property(InfoAttrs))

Wyświetlone zostanie okno informacyjne dla kontekstowej zmiennej głównej obiektu. Nazwy wyświetlanych atrybutów zostaną pobrane z definicji właściwości globalnej InfoAttrs.