ToggleBits

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na zmianę wartości wybranych bitów zmiennej procesowej na przeciwną.

Wykonanie akcji jest kontrolowane przez system uprawnień.

Składnia

ToggleBits(nazwa zmiennej, maska_bitów)

Parametry

nazwa_zmiennej

Nazwa zmiennej procesowej, do której należy wysłać sterowanie. Pusta nazwa oznacza użycie zmiennej sterowanej obiektu wynikającego z kontekstu użycia akcji. Możliwa jest notacja sufiksowa nazwy zmiennej względem zmiennej głównej obiektu wynikającego z kontekstu.

maska_bitów

Parametr określa bity zmiennej, które ulegną zmianie. Zmieniane są tylko te bity, którym w masce_bitów odpowiadają bity o wartości 1.

Przykłady

ToggleBits ("",0x1)

Wartość najmłodszego bitu zmiennej sterowanej obiektu, na konto którego wykonywana jest akcja, zostanie zmieniona na przeciwną.

  Zobacz też

- Techniki budowy diagramów > 6. Organizacja operacji sterujących

- Parametryzacja aplikacji > 5. System uprawnień