Terminate

 

Przeznaczenie

Akcja służy do zakończenia wykonywania aplikacji. Działa tylko wtedy, gdy aplikacja została uruchomiona od początku w trybie wykonawczym.

Wykonanie akcji jest kontrolowane przez system uprawnień. Aby zakończyć pracę aplikacji, trzeba się zalogować oraz posiadać uprawnienie do zamknięcia aplikacji.

 

Możliwe są alternatywne metody kończenia pracy aplikacji:

 

Składnia

 Terminate()

 

   Zobacz też

- Parametryzacja aplikacji > 5. System uprawnień