SydelShow

 

Przeznaczenie

Akcja służy do sterowania pracą programu SydelEko firmy Technicon. Akcja pozwala na przełączanie informacji wyświetlanych w oknie programu SydelEKO.

Składnia

SydelShow(opis_węzła)

Parametry

opis_węzła

Parametr służy do identyfikacji węzła, którego okno należy wyświetlić. Należy podać pełną nazwę opisową węzła lub jego numeryczny identyfikator.